Personlig økonomi for videregående skole

Gå til hovedinnhold

Personlig økonomi for videregående skole

Denne undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet individ og samfunn der personlig økonomi inngår. 

 Materiellet er utarbeidet for å gi banker, forsikringsselskaper og lærere et konkret hjelpemiddel i undervisningen. Hensikten er å forenkle arbeidet med opplæring i personlig økonomi for finansnæringen og skolen. Den som ønsker å bruke det, skal kunne plukke og mikse de ulike delene etter eget ønske. 

Hovedtema

Materiellet inneholder blant annet følgende hovedtema:

  • lån
  • sparing
  • budsjett
  • forsikring og bolig.

Her finner du faktastoff, cases og ulike oppgaver.