På egne ben

Finans Norge  og Forbrukerombudet har utarbeidet veiledningen  som inneholder anbefalinger til konkrete informasjonstiltak overfor unge voksne kunder, uavhengig av lovkrav.

På egne ben. foto.

Veiledningen er ment som en anbefaling til hva banken og bankens rådgivere bør informere om og diskutere med sine unge kunder. Økonomilappen.no bygger på innholdet i veiledningen. 

På egne ben er oppdatert i januar 2018.