Økonomi og karrierevalg

Gå til hovedinnhold

Økonomi og karrierevalg

Finans Norge samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) om programmet Økonomi og karrierevalg som blant annet dreier seg om personlig økonomi. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra lokale banker. Økonomi og karrierevalg er tilpasset ungdomstrinnet og er beregnet for faget Utdanningsvalg.

Det er foretatt endringer i hele programmet, men mest i del 3 om sparing og lån og del 4 om forsikring.

Del 3 - En krone spart er en krone tjent.

 • Øvelse hvor elevene bevisstgjøres på egne lommetyver
 • Forbruk eller sparing? Test deg selv!
 • Øvelse hvor elevene utfordres på å ta stilling til hva de trenger av hvitevarer hvis de skal flytte i egen bolig. De summerer hva dette beløper seg til og ser på forskjellene ved å betale kontant eller å kjøpe på kreditt
 • Konsekvenser av ikke å betale regninger og forfall på lån i tide
 • Jeg som bankkunde og kortvettsregler

Del 4 – Tar du sjansen?

 • Fokus på fare og risikoforståelse. Refleksjon om rundt hva eleven selv kan gjøre
 • Relevante forsikringer for ungdom
 • Bevisstgjøring på konsekvenser av forsikringssvindel – øvelse
 • Utfordring til elevene på å lage en kampanje mot forsikringssvindel rettet mot ungdom

Ramme

 • Gjennomføres av ekstern veileder – gjerne fra finansnæringen i samarbeid med lærer.
 • Tilrettelagt for 8. – 10. trinn.
 • All aktivitet i programmet er basert på elevaktiv læring.
 • Flerfaglig program forankret i Kunnskapsløftet i utdanningsvalg, norsk og matematikk.
 • LK-06  Nye læreplaner for gjennomgående fag


Materiell

 • Veilederhefte for ekstern veileder og lærer.
 • Elevhefte til hver elev.
 • Materiell tilhørende hver økt for å aktivisere elevene og konkretisere temaene som jobbes med.
 • Tilleggsaktiviteter til hver økt hos Ungt Entreprenørskap

Omfang

 • 4 økter á 70 - 80 minutter:
 • 1. Speil, speil på veggen der
 • 2. Det er du som bestemmer
 • 3. En krone spart er en krone tjent
 • 4. Tar du sjansen?

Programmet består av fire økter

1. Speil, speil på veggen der
Elevene skal få trening i å gjøre egne valg. Hensikten er å øke selvinnsikten deres ved at de bevisstgjøres egen kunnskap og egne ferdigheter og verdier. De skal få en forståelse av mangfoldet i arbeidslivet samtidig som de reflekterer over mulige egne valg knyttet til utdanning, karriere og livskvalitet.

2. Det er du som bestemmer
Elevene bevisstgjøres hva en beslutningsprosess er. Gode beslutningsprosesser kan være avgjørende, ikke bare med hensyn til utdanning og karrierevalg, men også til hvordan man styrer sin egen økonomi. Elevene aktiviseres gjennom å reflektere over mulige valg knyttet til livskvalitet på bakgrunn av tildelte yrker og inntektsgrunnlag.

3. En krone spart er en krone tjent
Elevene skal få et innblikk i betydningen av å ha et ryddig forhold til egen økonomi. De bevisstgjøres på kostnadene ved å kjøpe på kreditt og hvor viktig det er å ha en sparekonto i tilfelle det dukker opp uforutsette utgifter. De skal også få innblikk i hva som er viktig å passe på for å opprettholde gode, framtidige relasjoner til banken.

4. Tar du sjansen?
Elevene bevisstgjøres at livet blant annet handler om å forholde seg til fare og risiko, og at gode forsikringer kan hjelpe til å redusere de økonomiske konsekvensene hvis ulykken skulle være ute. De reflekterer over hva de selv kan gjøre for å sikre seg mot farlige situasjoner, og de blir gjort kjent med ulike typer forsikringer som er relevante for unge mennesker.