Konkurranseregler og påmelding til pengequiz 2021

Gå til hovedinnhold

Konkurranseregler og påmelding til pengequiz 2021

Her er reglene for deltakelse i pengequiz (EMQ 2021) for ungdomskoleklasser. Påmeldingsskjema finnes nederst på siden.

 • Dette er en konkurranse for skoleklasser.
 • For å bruke de ti øvingsoppgavene er det ikke nødvendig å registrere seg. På appen er det heller ikke nødvendig med egen konto. Bare søk på EMQ2021.
 • En klasse som deltar i den nasjonale finalen må lage et unikt brukernavn som består av:
  (NOR) (postnummer)(skole) (klassetrinn og nr), for eksempel:Bergen, Gimle skole, klasse 9B = NOR5052_GIM_9B

Norsk finale onsdag 17.mars kl 10.00

 • Alle som vil delta i den norske finalen i pengequiz registrerer seg på forhånd. Da kan vi sende informasjon direkte til dere, og vi vet hvor mange som skal delta. Benytt skjemaet nedenfor til registrering.
 • Finalen i Norge vil skje på ett bestemt tidspunkt for alle som deltar dvs. onsdag 17.mars kl 10.00. Klassene deltar i finalen i sitt eget klasserom. Selve finalen varer ca ½ time, men læreren bør sette av 1 time til finalen.
 • Finalen spilles live via Kahoot! på et arrangement i Teams. Det skjer ved at lærer inviteres til et teams-møte 15 minutter før finalen starter.
 • Når finalen starter, kjøres alle spørsmålene i Kahoot! via Teams.
 • Lærer kjører Kahoot! opp på storskjerm i klasserommet.
 • Game PIN vises i Kahoot! 
 • I klassene som deltar må det være en person, gjerne læreren, som svarer på vegne av klassen. Klassens besvarelse skjer i form av en avstemning der elevene svarer på spørsmålene ved å vise en lapp som enten er rød, blå, gul eller grønn. Læreren teller opp før svaret avgis på PC’en.
 • Finans Norge vil annonsere den nasjonale vinneren etter at finalen har funnet sted, men dette kan ta noe tid fordi brukernavnet til vinneren først må sjekkes mot de skolene som har registrert seg.
 • Konkurransen er for elever i ungdomsskolen, dvs i alderen 13-15 år.

Europeisk finale 20. april kl 11.00 - 13.00

 • Den klassen som vinner NM peker ut to elever som skal representere Norge under EM. Dette gjøres best ved at klassen gjennomfører en egen individuell konkurranse, gjerne en Kahoot!
 • Finalen foregår digitalt, og de to elevene kan være på skolen når EM foregår Under finalen konkurrerer alle elevene på engelsk.
 • Premien til vinnerne går til hele klassen.

 

Påmelding er avsluttet

Følg med neste år på Finans Norges nettsider.