Betalingsutsettelse eller rentefritak

Gå til hovedinnhold

Betalingsutsettelse eller rentefritak

Illustrasjonsbilde fra et kundesenter. Foto.

Hvis du ikke betaler hverken løpende renter eller avdrag, øker både lånet og de samlede rentene. 

Totale innbetalinger på lånet blir derfor høyere totalt sett under lånets løpetid. Dette er en nødløsning. Bankene praktiserer denne løsningen veldig strengt, og her er ulik praksis mellom bankene.

Ta kontakt med banken

Du kan ta kontakt med banken dersom

  • du har god økonomi, men trenger noen tips for å skaffe deg bedre oversikt
  • du er i en mer utfordrende situasjon og ser at pengene ikke strekker til
  • du trenger hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik
  • du er i økonomisk krise

Vær klar over at ikke alle bankene kan hjelpe til med alt på denne listen. Du bør derfor ta kontakt med banken for å avklare hva som kan være aktuelt for deg i din situasjon.

Slik kan banken hjelpe deg (lenke til listen)