Beregning av gjenlevende ektefelles rett til garantert alderspensjon etter skilsmisse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Beregning av gjenlevende ektefelles rett til garantert alderspensjon etter skilsmisse

Melding nr. 159/02
08.04.02
SR

Individuell pensjonsavtale etter skatteloven når det er ektefellepensjon tilknyttet: Beregning av gjenlevende ektefelles rett til garantert alderspensjon etter skilsmisse

Etter skilsmisse har fraskilt ektefelle rett til fripoliseverdien av ektefellepensjonen samt fripoliseverdien av den garanterte alderspensjonen dersom forsikrede dør.

Fripolisen beregnes for hele kombinasjonen under ett på skilsmissetidspunktet, og forholdet mellom ytelsene skal være det samme som for den opprinnelige forsikringen.

Den fraskilte ektefellen skal være navngitt i fripolisen.

Når det gjelder den garanterte alderspensjonen, gjelder reglene fra 1968. Dvs. at fraflyttet samboer bare har rett til den garanterte pensjonen ved forsørgers død dersom forsørger da ikke er gift, ikke har barn under 21 år, og samboer er begunstiget.

Partnere er likestilt med ektefeller.

Disse regler gjelder ikke for etterlattepensjoner, hvor etterlattepensjoner ikke opparbeider premiereserve.

Denne melding en er en justering av beregningsmelding nr. 131/79, som utgår.