Individuell pensjonsavtale etter skatteloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Individuell pensjonsavtale etter skatteloven

Melding nr. 162/02
08.04.02
SR

VEDTAK OM BEREGNINGSREGLER OG LIGNENDE

Individuell pensjonsavtale etter skatteloven (samt kollektive foreningsforsikringer og premiebetalende forsikringer utgått av fra kollektive pensjonsforsikringer):

Bruk av premiefond til dekning av uførepensjon  

Forskriften til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14,

§ 6-47 om individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) åpner for adgang til å utbetale innestående midler i premiefond som uførepensjon, etter en fast plan og ellers etter nærmere regler.

For den delen av paragrafen som gjelder fastsettelsen av uførepensjonsbeløpet, kan det enkelte selskap velge mellom følgende to alternativer: 

1.Bruke premietariff selskapet har meldt til Kredittilsynet for slik uførepensjon.        

2.Utbetale et fast årlig beløp fra premiefondet à konto. Kostnader trekkes av premiefondet parallelt med utbetalingen, etter kostnadsstruktur som er meldt Kredittilsynet.        

Denne meldingen er en justering av beregningsmelding nr. 155/94, som utgår.