Flytting av livrenteforsikring og opplysningsplikt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flytting av livrenteforsikring og opplysningsplikt

Melding nr. 163/02
08.04.02
SR

Ved flytting av livrenteforsikring plikter avgivende selskap å meddele mottakende selskap om hva som er samlet innbetalt premie for forsikringer frem til flyttetidspunktet. 

Dersom livrenten allerede er i utbetalingsperioden når den flyttes, skal avgivende selskap oppgi hva som er innbetalt med fradrag av beløp som allerede er trukket fra ved beregning av skattepliktig del ved utbetaling. 

Når livrenten kommer til utbetaling skal mottakende selskap benytte denne informasjon ved beregning av skattepliktig del av utbetalingen. 

Ved flytting av livrente med tilbakebetaling skal avgivende selskap oppgi tilbakebetalingsbeløp som gjelder på flyttetidspunktet, dvs. samlet innbetalt premie med fradrag av eventuelt allerede utbetalt livrentebeløp. Dette tilbakebetalingsbeløp skal benyttes på forsikringen i det mottakende selskap. 

Denne meldingen er en justering av beregningsmelding nr. 156/94, som utgår.