Beregning av gjenlevende ektefelles rett etter skilsmisse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Beregning av gjenlevende ektefelles rett etter skilsmisse

Melding nr. 160/02
08.04.02
SR

Individuell pensjonsavtale etter skatteloven når det er ektefellepensjon/samboerpensjon tilknyttet: Beregning av gjenlevende ektefelles rett etter skilsmisse


Etter skilsmisse har fraskilt ektefelle rett til fripoliseverdien av ektefellepensjonen dersom forsikrede dør. Tilsvarende gjelder for samboer der samboerforholdet er opphørt.

Fripoliseverdien beregnes for kombinasjonen under ett på skilsmissetidspunktet/opphørstidspunkt for samboerforhold og forholdet mellom ytelsene skal være det samme som for den opprinnelige forsikring.

Den fraskilte ektefelle/tidligere samboer må være navngitt i fripolisen.

Partnere er likestilt med ektefeller.

Disse regler gjelder ikke for etterlattepensjoner, hvor etterlattepensjoner ikke opparbeider premiereserve.

Denne meldingen er en justering av beregningsmelding nr. 132/79, som utgår..