Avrundingsregel ved beregning av skattepliktig del av livrenter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avrundingsregel ved beregning av skattepliktig del av livrenter

Melding nr. 161/02
08.04.02
SR

I forskriften til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14,

§ 5-41-3. Livrente, annet ledd, heter det: 

”(2) Årlig fradragsbeløp framkommer ved at summen av alle innbetalte premier, jf. § 5-41-2 k, divideres med det antall år som det er avtalt at livrenten skal løpe. Hvis forsikringen skal løpe etter at forsikrede har fylt 90 år, skal bare årene frem til og med det året forsikrede fyller 90 år regnes med. Det tallet det divideres med, skal ikke være større enn 25, og ikke mindre enn 2. Det samme fradragsbeløpet skal benyttes for hele den tiden livrenten løper.” 

Når løpetiden ikke er et helt antall år, benyttes en løpetid som er avrundet nedad til nærmeste hele antall måneder. 

Denne meldingen er en justering av beregningsmelding nr. 147/79, som utgår..