Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Livsforsikring og pensjon

Avtaler

Bransjeavtale informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg (sist oppdatert 19.06.2015)

Bransjeavtale om avkastningsprognoser, revidert 13.09.2018 oppdatert 19.10.2018

Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper (Gjeldende fra 01.10.2018)

Avtale om risikoens overgang ved overføring av kollektive behandlingsforsikringer - 2011-utgaven

Avtale om risikoens overgang ved overføring av kollektive behandlingsforsikringer 2005-utgaven

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon (sist endret 23.01.2004)

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon av 16.08.2013 - revidert 05.12.2013

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon av 06.08.2010
- Vedlegg: Bransjeavtale for private ordninger av 14.06.2002 (med seneste endring 23.01.2004)

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger (sist endret 01.09.2011)
- Vedlegg 1: Flyttefil for private ytelsesbaserte ordninger 20.01.2012
- Vedlegg 2: Flyttefil for offentlige ordninger 06.02.2015
- Vedlegg 3: Flyttefil for innskuddsordninger 01.01.2018
- Vedlegg 4: Illustrasjon over sentrale skjæringspunkter ved flytting
- Vedlegg 5: Håndtering av uføre og sykemeldte i ytelsesbaserte pensjonsordninger der oppsigelsesfristen utløp før 01.01.2010

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger (sist endret 19.06.2015)

Overenskomst om Nemnda for helsevurdering (sist endret 10.04.2012)

Avtale om veiledende honorarer og retningslinjer for legeundersøkelse og utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap – mellom Finans Norge og Den norske legeforening

Bransjenorm - Etterlevelse av avgjørelser fra forsikringsklagenemndene ved Finansklagenemnda
- Tilslutninger

Avtale om avkastningsrapportering

Anbefalinger

  1. Erklæring og fullmakt ved søknad om forsikring
  2. Orientering om helseerklæringen
  3. Basisfullmakt liv
  4. Basisfullmakt skade
  5. Utvidet fullmakt 1 liv
  6. Utvidet fullmakt 1 skade
  7. Utvidet fullmakt 2 liv
  8. Utvidet fullmakt 2 skade