Avregning og oppgjør (NICS)

Regler for avregning og oppgjør

Avtaler mellom NICS Operatørkontor, Norges Bank og Nets Norge Infrastruktur

Selvsertifisering og egenmelding 2016

Om Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Selvevaluering NICS etter CPMI-IOSCO 2015