Betalingssystemer og felles bankinfrastruktur

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om Finans Norges rolle

Finans Norge er sentral i utvikling og forvaltning av betalingssystemene i Norge. Oppgavene omfatter bl.a. arbeid med offentligrettslige rammevilkår, næringsbestemt regelverk (interbankregler), utvikling og forvaltning av betalingssystemer samt oppfølging av leverandører (driftssteder). Finans Norge ivaretar også oppgavene til NICS Operatørkontor, som innehar konsesjonen for bankenes hovedavregningssystem.

Mer informasjon om Finans Norges rolle