1.3 Ansvarsavklarerende avtaler

1.3.1 Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper (Gjeldende fra 01.01.2016)

1.3.2. Avtale om risikoens overgang ved overføring av kollektive behandlingsforsikringer - 2011-utgaven 

1.3.2 Avtale om risikoens overgang ved overføring kollektive behandlingsforsikringer - 2005-utgaven.

1.3.3. Regressavtale ved samtidig erstatningsplikt etter bilansvarsloven, lov om yrkesskadeerstatning og personalforsikringer. (Gjeldende for skader meldt etter 01.01.2010)

1.3.4 Avtale om regulering av yrkesskader/yrkessykdommmer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet

1.3.5 Trikkeløsninger - avsavnsavtaler, se pkt. 1.2 Avsavnsavtaler

1.3.6 Avtale om regulering av skader hvor det reises erstatningskrav iht NS8405, pkt 10.2, NS3430, pkt 14.2 eller tilsvarende regler i andre norske standarder (Dekning under både underentreprenørs- og hovedentreprenørs ansvarsforsikring)

1.3.7 Avtale om bruk av fullmakt ved oppsigelse og flytting av skadeforsikring ("Fullmaktsavtalen")