1.3 Ansvarsavklarerende avtaler

Gå til hovedinnhold

1.3 Ansvarsavklarerende avtaler

1.3.1 Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper (Gjeldende fra 01.10.2018)

1.3.2 Avtale om risikoens overgang ved overføring av kollektive behandlingsforsikringer

1.3.3. Regressavtale ved samtidig erstatningsplikt etter bilansvarsloven, lov om yrkesskadeerstatning og personalforsikringer. (Gjeldende for skader meldt etter 01.01.2010)

1.3.4 Avtale om regulering av yrkesskader/yrkessykdommmer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet

1.3.5 Trikkeløsninger - avsavnsavtaler, se pkt. 1.2 Avsavnsavtaler

1.3.6 Avtale om regulering av skader hvor det reises erstatningskrav iht NS8405, pkt 10.2, NS3430, pkt 14.2 eller tilsvarende regler i andre norske standarder (Dekning under både underentreprenørs- og hovedentreprenørs ansvarsforsikring)

1.3.7 Avtale om bruk av fullmakt ved oppsigelse og flytting av skadeforsikring ("Fullmaktsavtalen")

1.3.8 Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer