Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen leder an i digitaliseringen av Norge

En bro. Foto.
Foto: Didrich Stenersen.

Digitalisering er et kjerneområde i Finans Norge. Vi jobber aktivt for å tilrettelegge for effektivisering med digitalisering og samtidig ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda, vi samarbeider med det offentlige, og bidrar til cyber-sikkerhet og kunnskap om nye finansielle tjenester.

Finansnæringen har ledet an digitaliseringen av Norge. Fra den spede begynnelse med å automatisere håndteringen av giroer, har det gått fort fra kontanter til elektroniske betalinger, fra kontanter til kort og betaling med mobiltelefon og fra filialer til nettbank, BankID og nå mobilbank.

Finans Norge jobber aktivt for å tilrettelegge for ytterligere effektivisering med digitalisering, samtidig som vi ikke glemmer potensielle utfordringer digitalisering fører med seg.

Digitalisering er et kjerneområde i Finans Norge

  • Digitalisering påvirker det regulatoriske rammeverket for finansielle tjenester og aktører, det påvirker utviklingen av finansielle tjenester og utviklingen av samfunnet. Vi følger tett utviklingen i EUs digitale agenda som kommer til å legge rammer for regulering av finanstjenester i årene fremover.

  • Gjennom flere år har Bits/Finans Norge ledet an i samarbeidet mellom private og offentlige i DSOP-programmet.

  • Finans Norge har også gjennom satsingsområdet «Teknologisk endring» satt utviklingen finansielle tjenester på agendaen. Vi har studert kryptovaluta og digitale sentralpenger.

  • Gjennom Finans Norges satsingsområde «Trygge forbrukere i et digitalt samfunn» arbeider vi med å ivareta forbrukere i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi jobber med en rekke temaer, for eksempel inkluderingsspørsmål og hvordan man skal sikre sin elektroniske ID.

  • Cyber-sikkerhet vil bli en stadig større utfordring i et stadig mer digitalisert samfunn. Stater og profesjonelle kriminelle bruker stadig større ressurser på å trenge seg inn i digital infrastruktur, enten med økonomisk motivasjon eller for å destabilisere samfunn de angriper. Finansiell infrastruktur er en del av samfunnet kritiske infrastruktur. Finans Norge har derfor økt ressursinnsatsen på arbeidet med cyber-sikkerhet.

Les mer om Finans Norges arbeid på vår temaside om teknologisk endring og digitalisering