Privat tjenestepensjon

Ved utløpet av 2022 var det i underkant av 2 millioner medlemmer i privat tjenestepensjon. Av disse utgjorde innskuddsbaserte ordninger 96 prosent.