Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 982 milliarder kroner ved utgangen av 2022 mot 2 002 milliarder kroner året før.

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 281 milliarder kroner i 2022 mot 1 280 milliarder kroner i 2021 og 1 203 milliarder kroner i 2020. I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen siste tre år. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 540 milliarder i 2022. TiI sammenligning var denne i 2021 på 557 milliarder kroner og i 2020 på 460 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg de siste tre årene.