Skogskader

Skader på skogen skyldes ofte været og andre naturhendelser. Siden 2001 er det utbetalt nesten 430 millioner kroner (KPI-justert) som følge av skader på skog.

Stormskader rammer også skogen

Natur og vær har sterk innvirkning på skadeomfanget på skogene våre. Stormer og snømengder kan gjøre store direkte skader, og samtidig kan klimaet påvirke sannsynligheten for branner og levevilkårene for smågnagere og insekter som ødelegger skogen. Er skogen tørr som følge av lite nedbør og barfrost kan skogbranner fort oppstå både som følge av uvettig omgang med ild og lynnedslag.

Skogbrand Forsikrings erstatningskostnader for skog har variert mye fra år til år. Frolands-brannen i 2008 og stormen Dagmar i 2011 rammet skogeierne hardt. 2021 var også et kostbart stormår for skogforsikring.

Skogskader

Skogskader er hentet fra Skogbrand Forsikring. Erstatning forutsetter at det skadede skogfeltet ville gitt positivt resultat ved oppnådd hogstmodenhetsalder. Skadene deles inn i fire kategorier:

  • Brann, skader forårsaket av ”ild som har kommet løs”. 
  • Storm, skader på skog forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt.
  • Snøskader, stammebrekk og rotvelt som følge av snøtyngde.
  • Smågnager, skader forårsaket av smågnagere eller avnålingsinsekter.