Markedsandeler

Markedsandeler i skadeforsikringsmarkedet siste år, samt utvikling siste 20 år.

Skadeforsikringsmarkedet har gjennom flere år vært dominert av fire aktører. Gjennom en del år har øvrige aktører vokst, men i de siste par årene er det vært en viss konsolidering. Blant annet har Tryg Forsikring overtatt Codan Forsikring.

Person som gjør kalkuleringer, kaklulator, pc og diagramer på bord. Foto.

Statistikkgrunnlag for  skadeforsikring

Ønsker du tilgang til Finans Norges statistikkgrunnlag for skadeforsikring? I vår statistikkbank finner du kvartalsvis premie- og erstatningsstatistikk, samt ulike årlige statistikker.