Kritisk/Alvorlig sykdom

Antall forsikrede mot kritisk/alvorlig sykdom har økt jevnt de siste årene med unntak av 2022. I 2022 var det 525.000 forsikret mot kritisk/alvorlig sykdom, en nedgang på 5.000 fra 2021.

Kreft utgjør de største erstatningene

De fleste sykdomstilfellene er kreft, hjerte- og karsykdommer. Det er også kreft som utgjør de største erstatningene. Andelen "annen sykdom" utgjør en voksende del av sykdommene. Dette kan ha sammenheng med hvilke dekninger kunden har valgt.