Behandlingsforsikring

Det er nå rundt 750 000 nordmenn som har behandlingsforsikring. Rundt 90 prosent av disse har det dekket av sin arbeidsgiver.

De fleste er dekket via arbeidsgiver

Ved utgangen av 2022 hadde 748 000 nordmenn behandlingsforsikring. 669 000 av disse er dekket gjennom arbeidsgiver.

De fleste meldte behandlinger er fysioterapeut/kiropraktor og legespesialist/diagnostikk. Disse står for nesten 90% av alle behandlinger. Antall meldte behandlinger etter operasjoner utgjør en mindre andel av totalen, kun 3%, men står for over 30% av erstatningsbeløpet.