Barneforsikring

Antallet barneforsikringer har vokst jevnt de siste årene. Over 650.000 barn er forsikret i 2022, som tilsvarer omtrent halvparten av alle barn i Norge.

Invaliditetsdekning er viktigst ved barneforsikring

Den største delen av meldte saker under barneforsikring er medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Medisinsk invaliditet er også den delen med størst erstatning, om lag 50% av alle erstatningsbeløp.