Antall skader og erstatningsbeløp

Antall skader og erstatningsbeløp på ulike områder. Statistikk fra siste år og utvikling siste 20 år.

Det ble meldt inn over 2,5 millioner skader i 2022.  Det totale erstatningsbeløpet var 51,7 milliarder kroner (naturskader kommer i tillegg).

Antall skader

Med antall skader regnes skader som er meldt til selskapet i den tidsperioden statistikken omfatter. I dette begrepet inngår ikke de skader som ennå ikke er meldt, j.fr. definisjonen av anslått erstatning. I antall skader inngår også såkalte nullskader.

Anslått erstatning

Med anslått erstatning menes betalte erstatninger pluss erstatningsavsetninger for de skader som har skjedd i den tidsperioden statistikken omfatter. Dette omfatter også skader som ennå ikke er meldt til selskapene

Person som gjør kalkuleringer, kaklulator, pc og diagramer på bord. Foto.

Statistikkgrunnlag for  skadeforsikring

Ønsker du tilgang til Finans Norges statistikkgrunnlag for skadeforsikring? I vår statistikkbank finner du kvartalsvis premie- og erstatningsstatistikk, samt ulike årlige statistikker.