Naturskadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Naturskadeforsikring

Den norske naturskadeforsikringen er lovpålagt og knyttet til brannforsikring for fast eiendom og innbo. Ordningen er solidarisk innenfor Norge og har lik premiesats for alle. Premien bestemmes årlig som en promillesats av brannforsikringssummen.

Risikobildet

Gjennom de siste tre årene har antall skademeldinger om naturskader svingt mellom 7.000 til 35.000. Erstatningene har variert fra rundt 800 millioner til 2,7 milliarder kroner.

 • Stormskader står for mesteparten av skadene, med flomskader som en god nummer to. Gjennomsnittlig blir flomskadene mer kostbare.
 • I de siste årene har det dessuten vært en betydelig økning av vannskader som etter naturskadeloven ikke regnes som naturskader. Vanninntrenging etter styrtregn utgjør for tiden langt flere skader enn definerte naturskadeflommer.
 • Disse skadene dekkes ikke av naturskadeforsikringen men av de enkelte forsikringsselskap.

Som naturskader regnes

 • Storm
 • Skred
 • Flom
 • Stormflo
 • Jordskjelv
 • Vulkanutbrudd 

 Norsk Naturskadepool

 • Alle forsikringsselskap som tegner brannforsikring i Norge må etter naturskadeforsikringsloven være medlem i Norsk Naturskadepool, som administreres av Finans Norge.
 • Naturskadeforsikringen dekker skader på bygninger og løsøre.
 • Redningsutgifter, avbruddstap, bil- og båtskader kan søkes dekket gjennom andre forsikringer.
 • Skader på privat eiendom som ikke kan forsikres kan søkes dekket gjennom Statens naturskadeordning (veier, bruer, jord, skog).

2011 et foreløpig rekordår

Samlede erstatninger etter naturskader i 2011 endte med rundt 2,3 milliarder kroner. Dette er høyere enn i 1992, som hadde den forrige rekorden.

Verd å merke seg

Den norske naturskadeerstatningsordningen er en unik ordning som sikrer alle som har en brannforsikring dekning mot naturskader.

 • Det er lik premierate for alle, slik at samtlige er med og dekker risikoen for dem som bor i utsatte områder. 
 • Forsikringen er rimelig. Koordinering av skadeoppgjøret sikrer optimal utnyttelse av takseringsressursene.
 • Internasjonale klimaeksperter spår at det kan ventes hyppigere og kraftigere uvær i årene som kommer.

Forsikringsnæringen gjennom naturskadepoolen et stort apparat parat for håndtering av forsikringsmessige følger av naturkatastrofer. Det omfatter beredskapsrutiner, takstmannsapparat og kapitalavsetninger.