Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Det kan få store konsekvenser å plusse på ekstra, eller dikte opp en fiktiv historie som du forteller forsikringsselskapet. 

Du risikerer fengsel i de alvorligste sakene

I de alvorligste sakene er strafferammen inntil seks års fengsel. De som svindler forsikringsselskapene tar en høy risiko, og de svindler fellesskapet.

Forsikring er bygget på tillit. 

Du kan få det på rullebladet og dine yrkesplaner kan bli ødelagt

Forsikringssvindel kan sette en stopper for dine yrkesplaner. Her er noen av yrkene/utdanningene der politiattest kreves og hvor begått forsikringssvindel vil kunne være av betydning for om du blir ansatt eller kommer inn på ønsket skole.

Sikkerhet

 • Politiet
 • Fengselsvesen/Kriminalomsorg
 • Vaktselskap
 • Toller
 • Låsesmeder
 • Få praksisplass i politi eller påtalemyndighet som jus-student
 • Forsvaret

Jus

 • Advokat
 • Dommer

Økonomi

 • Revisor
 • Regnskapsfører
 • Norges Bank
 • Leder i finansforetak

Du kan få problemer med innreise til enkelte land

 • Politiattest kreves for å få visum til å kunne reise til enkelte land
 • For å arbeide i utlandet kreves politiattest
 • Frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge vil også kunne kreve politiattest
 • Støttekontakter må ha politiattest

Du kommer kanskje ikke inn på den skolen du helst ønsker

Det må fremlegges politiattest i følgende tilfeller:

 • hvis du vil studere i utlandet
 • for å få sikkerhetsklarering for verneplikt
 • eller militær utdanning

Oversikt over kravene til politiattest på politi.no

Arbeidsgiveren din kan få vite om det hvis du har forsikring gjennom jobben

I enkelte tilfeller kan du risikere at arbeidsgiveren din blir informert om svindelen. Det kan få store konsekvenser i ditt arbeidsforhold.

Filmer om forsikringssvindel

Finans Norge og forsikringsselskapene har laget noen filmer om forsikringssvindel. Her kan du se dem.