Aktuelle spørsmål og svar etter skredet i Gjerdrum

Gå til hovedinnhold

Aktuelle spørsmål og svar etter skredet i Gjerdrum

Vi har samlet en rekke aktuelle spørsmål knyttet til forsikring etter det store skredet. 

Hva skal evakuerte i Gjerdrum gjøre?

De skredrammede må kontakte sitt eget forsikringsselskap. De som får beskjed av kommunen om fortsatt evakuering må enten leie seg bolig, eller bo hos venner og familie mens de venter på avklaring for området. Forsikringsselskapene dekker dette i perioden de er beordret evakuert.

Se også: Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig

Hvor melder jeg fra om skade?

For sameier hvor det er felles boligforsikring meldes skaden til sameiets forsikringsselskap. For egen bolig meldes skade til ditt eget forsikringsselskap. For innbo meldes skade inn til forsikringsselskapet der du har innboforsikringen.

Hvilken hjelp får de berørte aller først fra forsikringsselskapene?

De berørte får de første dagene penger til nødvendig livsopphold. Det kan være klær, toalettsaker, elektronisk utstyr, noe leker til barna osv. etter avtale med eget selskap. Videre hjelp avtales og erstatning utbetales etter behov.

Huset er skadet / tatt av skredet. Hva dekkes av forsikringen?

Alle skader på hus eller innbo erstattes.

Du får erstatning akkurat på lik linje som ved eksempelvis brann. Dette gjelder også innbo. Ofte må to selskap kontaktes, da innboforsikring og husforsikring kan være i ulike selskap.

Kan de evakuerte få hente ut ting?

Nei, ikke når området er evakuert og avstengt. Men det kan bli aktuelt at eksempelvis redningsmannskaper og Restverditjenesten, som forsikring og brannvesen samarbeider om, henter ut enkelte ting.

Kan andre ting dekkes enn boliger og bygninger?

Ja, skader på innbo. Skader på biler, båter, campingvogner osv. dekkes gjennom vanlig kaskoforsikring. Nødpenger i begynnelsen, merutgifter for lengre jobbreiser, lengre reisevei til barnas fritidsaktiviteter og lignende dekkes også.

Hva skjer hvis bilen ikke kan hentes ut av det evakuerte området?

Hvis bilen er tapt, erstattes den av forsikringsselskapet gjennom vanlig kaskoforsikring. I noen tilfeller kan det være aktuelt med leiebil.

Hva hvis huset eller annen bolig blir skadet i evakueringsperioden?

Frost- og vannskader som kan oppstå i kulda dekkes av forsikringen, det samme gjelder ødelagte matvarer i fryser og kjøleskap på grunn av strømbrudd.

Hva hvis deler av området blir erklært ubeboelig av kommunen?

Hvis grunnen under hus har blitt ustabil som følge av skredet og kommunen fatter vedtak om huset er ubeboelig på grunn av denne ustabiliteten og fare for ny naturskade, dekkes bolig og tomt av forsikringsselskapet.

Hva er naturskadeforsikring?

Alle bygninger og innbo som er forsikret mot brann, er samtidig forsikret mot naturskader.

Kan jeg få erstatning av Norsk Naturskadepool?

Nei, Norsk Naturskadepool er en lovpålagt ordning som alle forsikringsselskaper er medlem i. Norsk Naturskadepool behandler ikke skader. Erstatning behandles og betales av ditt eget forsikringsselskap.

Er det nok penger til å dekke alle skadene?

Ja, ordningen er langsiktig. Noen år er det få skader, mens det andre år kan være høye erstatningsutbetalinger etter naturskader.

Blir forsikringen dyrere som følge av det store skredet i Gjerdrum?

Nei, naturskadeordningen er robust, skadebildet varierer fra år til år og denne naturskaden alene, påvirker ikke prisen.