Gode råd ved skadeoppgjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gode råd ved skadeoppgjør

Melde skade

 

  • Få foreløpig oversikt over skaden
  • Meld umiddelbart fra til forsikringsselskapet
  • Meld også fra til politiet ved innbrudd, brann eller personskade
  • Skaff oversikt over skaden, sjekk gjenkjøpsprisen
  • Fyll ut skjema til forsikringsselskapet med:

- Hva som er ødelagt, så nøyaktig beskrevet som mulig

- Når det er kjøpt

- Pris på skadedagen

- Bekreftelse fra politi (ved brann, innbrudd eller personskade) sendes forsikringsselskapet

 

  • Erstatningsutbetaling skjer normalt i løpet av 2-3 uker, evt. som a konto-utbetalinger
  • Eventuelle fradrag eller avkortning skal begrunnes fra selskapets side
  • Er det noe du lurer på, ta kontakt med selskapet ditt - de er der for å hjelpe i slike situasjoner og har erfaring i skadehåndtering.

 

Riktige opplysninger

 

Forsikring er en tillitssak mellom kunden og selskapet. Utbetalinger til en kunde dekkes av fellesskapet og gjenspeiles i premien. Bevisste feilopplysninger gir selskapet rett til å foreta

 

  • avkorting eller ingen erstatningsutbetaling
  • politianmeldelse og straffeforfølgelse 

Dokumentasjon

 

Det er i utgangspunktet ikke påkrevd med kvittering/garantibevis for gjenstandene for å få erstatning. Du bør i så stor grad som mulig kunne beskrive hva som er stjålet eller ødelagt. Kvitteringer eller foto-/videodokumentasjon kan derfor være til god hjelp.

 

Erstatningsberegning

 

Alle selskapene praktiserer reduksjon av erstatningen i sine oppgjørsbestemmelser etter en alderstabell når det gjelder gjenstander som klart synker i verdi år for år, eksempelvis brune- og hvitevarer og datautstyr.

 

Noen selskaper praktiserer slik reduksjon også på innbo og løsøre generelt, mens andre erstatter innbo og løsøre som om det er nytt inntil gjenstandene ut fra en vurdering av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet må erstattes som om det var brukt.

 

Uenighet med selskapet

 

Hvis du er uenig med selskapet om verdien av gjenstandene eller andre spørsmål, bør du først benytte de muligheter som finnes for å nå fram hos selskapet.


Skulle det fortsatt være uenighet, kan selskapets uavhengige klagenemnd benyttes, og eventuelt Forsikringsklagekontoret, som er et samarbeid mellom forsikringsnæringen og Forbrukerrådet.

 

 

Sist endret:18.05.09/SHA