Gode råd hvis du blir skadd på jobben

Meld fra til arbeidsgiverens forsikringsselskap snarest mulig hvis du er blitt rammet av en jobbrelatert sykdom eller skade.

  • Husk at kravet ditt blir foreldet etter tre år fra det tidspunkt du fikk greie på at din skade eller sykdom kan være påført i arbeidet.

  • Hvis arbeidsgiveren din ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan du henvende deg til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Foreningen er opprettet for å ta seg av skadetilfeller der arbeidsgiver ikke har oppfylt sin forsikringsplikt

Sist oppdatert 29.12.14/SHA