Skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Skadeforsikring

Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte skadeforløp kan få katastrofale omfang både i skadeantall og erstatninger, eksempelvis større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper. 

Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Det kan få store konsekvenser å plusse på ekstra, eller dikte opp en fiktiv historie som du forteller forsikringsselskapet. 

Bil i tjern. Foto.
Forsikringssvindel er en alvorlig sak. Svindel med bil topper statistikken.

Naturskadeforsikring

Den norske naturskadeforsikringen er lovpålagt og knyttet til brannforsikring for fast eiendom og innbo. Ordningen er solidarisk innenfor Norge og har lik premiesats for alle. Premien bestemmes årlig som en promillesats av brannforsikringssummen.

RVR - Restverdiredning (eget nettsted)

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom Finans Norge Forsikringsdrift står for finansieringen og driften av RVR.

RVR-bil. Foto

Skadeforebygging

Samfunnet forventer at forsikringsnæringen gjør mer enn bare å yte erstatning. Skadeforebygging er en naturlig del av næringens virksomhet.