Skadeforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skadeforsikring

Finansklagenemnda (ekstern nettside)

Nemnda er opprettet etter en avtale mellom Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening.

Forsikringspooler og reassuranse

Enkelte skadeforløp kan få katastrofale omfang både i skadeantall og erstatninger, eksempelvis større naturskader. Slike katastroferisikoer sikres med forsikringspooler eller reassuranse, som muliggjør fordeling av kostnadene på flere forsikringsselskaper. 

Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Det kan få store konsekvenser å plusse på ekstra, eller dikte opp en fiktiv historie som du forteller forsikringsselskapet. 

Bil i tjern. Foto.
Forsikringssvindel er en alvorlig sak. Svindel med bil topper statistikken.

Gode reiseråd

Før du legger ut på en reise er det avgjørende å sjekke at du har gyldig reiseforsikring og hva denne dekker og ikke dekker. Reiseforsikringen inneholder noen begrensninger, unntak og krav (sikkerhetsforskrifter). Gjør deg kjent med disse. 

Gode råd mot biltyveri og bilinnbrudd

Pass på bilnøklene. Ikke la dem henge synlig rett innenfor inngangsdøren. Innbruddstyver går gjerne etter bilnøkkelen. Lås alltid bilen, også på beninstasjonen. Velg helst opplyste parkeringsplasser. La aldri verdisaker ligge synlig i bilen. Bruk garasjen – hvis du har en.

Gode råd mot brann

Brannsikring Montér varslingsutstyr, dvs. røykvarsler. Det anbefales minst én optisk varsler i hver etasje eller FG-godkjent alarmanlegg. Varslingsutstyr er påbudt! Manuelt brannslokkeutstyr skal være lett tilgjengelig, dvs. brannslange (fast montert) som rekker inn i alle rom og/eller håndslokkerapparat (minimum 6 kg ABC). Slokkeutstyr er påbudt! For boliger oppført etter...

Gode råd mot båttyveri

Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten Ta med deg verdisaker når båten forlates Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkefirma Hekkaggregater er tyveriutsatt og...

Gode råd mot sykkeltyveri

Registrer sykkelen i et FG-godkjent sykkelregister Bruk forsikringsgodkjente låser (FG-godkjente) Lås sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende Bruk en ekstra lås av annen utforming/materiale til å låse forhjulet Unngå å la sykkelen stå ute om natten Ta med deg sykkelsetet Anmeld sykkeltyveri så fort som mulig   Sist endret: 29.05.2018/AH

Gode råd mot vannledningsskader

Det er viktig å sørge for at alle lekkasjer oppdages raskt og kan stoppes før det blir for dyrt og komplisert å reparere skadene. Det er vanlig med små skader som utvikler seg over tid. Her er noen råd for hvordan du kan sikre deg.

Gode sikkerhetsråd for hytta

Her er noen råd med spesiell relevans for hytta. I tillegg gjelder de generelle rådene mot brann, innbrudd og vannledningsskader.

Naturskadeforsikring

Den norske naturskadeforsikringen er lovpålagt og knyttet til brannforsikring for fast eiendom og innbo. Ordningen er solidarisk innenfor Norge og har lik premiesats for alle. Premien bestemmes årlig som en promillesats av brannforsikringssummen.

RVR - Restverdiredning (eget nettsted)

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom Finans Norge Forsikringsdrift står for finansieringen og driften av RVR.

RVR-bil. Foto

Skadeforebygging

Samfunnet forventer at forsikringsnæringen gjør mer enn bare å yte erstatning. Skadeforebygging er en naturlig del av næringens virksomhet.