Bærekraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraft

Selve kjernen i næringslivets samfunnsansvar dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø.

En del av løsningen

På lik linje med andre næringer, har finansnæringen et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For finansnæringen handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer, forsikring og lån.

Slik kan også Finans Norges medlemmer bidra til en bærekraftig utvikling og være en del av løsningen.

Bærekraftig utvikling og finansnæringen

Økt press på naturgrunnlaget i form av klimaendringer, forurensing, overforbruk av ressurser, redusert artsmangfold og økende befolkning, utfordrer grensene for verdens bærekraft.

Stiftelser og gaver

I forbindelse med omdanning av sparebanker og gjensidige selskaper kan det opprettes stiftelser som har hånd om deler av eierkapitalen. Avkastningen brukes til gaver, og hvert år deles det ut betydelige beløp i gaver til gode formål.

Prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet

Finans Norge støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom å tilslutte seg programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Sustainable Insurance.