Å bli bankkunde i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Å bli bankkunde i Norge

For å bli kunde i en bank i Norge må du fremvise gyldig legitimasjon, og ellers annen dokumentasjon som banken krever. Du må også kunne forklare hva du skal bruke banktjenestene til. 

Må ha kunnskap om kunden

Bakgrunnen er at bankene etter hvitvaskingsloven har plikt til å hindre hvitvasking av utbytte fra kriminell virksomhet. Dette medfører blant annet at bankene må skaffe seg god kunnskap om kunden og hans/hennes bruk av banktjenester.

Her får du informasjon om ulike banktjenester og hvilken dokumentasjon og opplysninger banken må ha fra deg når du ønsker å få tilgang til banktjenester.

Det finnes mange ulike typer banktjenester tilgjengelig i Norge. Det vi kaller grunnleggende banktjenester er i prinsippet åpen for alle som bor i Norge, eller har tilknytning til Norge, uavhengig av statsborgerskap. Med grunnleggende banktjenester menes bankkonto, betalingskort uten bilde (debetkort) og tilgang til nettbank. Andre typer tjenester som lån, kredittkort, BankID etc., vil banken etter en vurdering også kunne tilby.

Identifikasjon

For å bli kunde i en bank må du kunne vise et gyldig legitimasjonsdokument. Hvilke legitimasjonsdokumenter bankene krever og aksepterer for å bekrefte kundens identitet vil være risikobasert, og blant annet avhenge av hvilke banktjenester kunden etterspør.

Gyldig legitimasjon kan være:Siluett. foto.

 • Gyldig norsk pass
 • Gyldig utenlandsk pass
 • Gyldig utlendingspass
 • Gyldig reisebevis for flyktninger  

Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land kan etter en risikobasert vurdering i visse tilfeller anses som gyldig legitimasjon.

Du må også kunne oppgi bostedsadresse. Vær oppmerksom på at banken kan komme til å be om tilleggsdokumentasjon knyttet til identitet før de kan opprette et kundeforhold til deg.

Behov for banktjenester

Rådgivning. Foto.Du må kunne forklare hvorfor du har behov for banktjenester og hvordan du vil benytte dem. Det kan være at du vil sette inn lønn eller annen inntekt på konto, betale husleie og regninger, overføre penger til andre eller spare penger. Banken skal spørre hvor pengene kommer fra.

Bankkonto

Det er ulike typer bankkontoer, som for eksempel brukskonto og sparekonto.

Betalingskort

Med betalingskort kan du ta ut kontanter fra minibanker og betale for varer i de fleste forretninger i Norge, og det kan brukes til netthandel.

Bankene utsteder ulike typer betalingskort til sine kunder. Det vanligste er debetkort der beløpet du handler eller tar ut kontanter for trekkes direkte fra din bankkonto. Du vil ikke kunne ta ut kontanter på kortet eller bruke det til å betale med hvis du ikke har penger på kontoen. Det kan imidlertid avtales med banken at det skal være en begrenset kreditt på kontoen som betalingskortet er knyttet til.

Det finnes også kredittkort, som er et betalingskort der banken låner ut penger til kunden, og kunden kan kjøpe varer og tjenester uten å ha tilgang til på kontakter eller å belaste kontoen umiddelbart.

Nettbank og mobilbank

Nettbank. Foto.For å få tilgang til nettbank og mobilbank må du ha BankID eller få tilgang til andre innloggingsmetoder som kodebrikke e.l. Gjennom nettbank kan du blant annet se hvor mye penger du har på konto (saldo), hva du har brukt og fått inn av penger på kontoen din (transaksjonsoversikt), overføre penger til egne eller andres konti og betale regninger.

Med mobilbank kan du raskt og enkelt sjekke saldo og gjennomføre andre banktjenester på mobilen eller nettbrettet.

Gjennom nettbanken kan du også inngå avtale om AvtaleGiro og eFaktura. Ved bruk av Avtalegiro kan du avtale at regninger fra bestemte kreditorer, for eksempel din strømleverandør, trekkes automatisk fra din konto. Gjennom eFaktura tilbys du å få regningene fra de kreditorer du velger presentert i nettbanken.

BankID

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.

For å få BankID må du være 15 år eller eldre. Er du under 18 år, må du ha vergen(e)s samtykke. Noen banker har imidlertid valgt å ikke utstede BankID til personer under 18 år. Du kan ha BankID i flere banker.

I den fysiske verden legitimerer du deg med pass eller bankkort med bilde. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å legitimere hvem du er. I den fysiske verden bruker du penn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk.

Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende signerte dokumenter i posten, for eksempel søknad om barnehageplass, endre adresse hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. 

Overføring av penger til andre land

Kloden. foto.Når du har fått opprettet en bankkonto kan du på en trygg og sikker måte overføre penger til en konto i utlandet. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn i nettbanken din.

For å sende penger til en konto i utlandet må du ha:

 • Mottakers konto - til Europa og noen land utenfor Europa kreves IBAN, se hvilke land. IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.
 • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse. BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Har du mottatt en faktura fra utlandet vil du som regel finne IBAN der. Hvis ikke tar du kontakt med den du skal betale til, eller banken deres.
 • Mottakers navn og adresse
 • Valutasort du ønsker å betale i
 • Informasjon til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner

Merk at banken etter en vurdering av hver enkelt kunde har rett til å sette begrensninger knyttet til utenlandstransaksjoner.  

Vipps, Mobilepay mv.

De digitale betalingstjeneste Vipps, Mobilepay, mCash mv. er tjenester der man kan overføre penger enkelt via smarttelefonen, i stedet for gjennom nettbanken eller i på et bankkontor. Det gjøres en kobling mellom konto og mobilnummer, slik at man kan betale til mottakers telefonnummer i stedet for kontonummer. Betalingen gjøres via mobil-appene til de respektive betalingstjenestene Man må ha etablert et kundeforhold i en bank før man kan bruke slike tjenester, og man må godkjennes, registreres og få identiteten sin verifisert før man blir kunde. Det gjelder også visse beløpsgrenser for bruk.

Særlig om betalingskort med bilde og BankID

Bankkort. foto.BankID og betalingskort med bilde er typiske tjenester der bankene stiller strengere krav til legitimasjonsdokumentene enn ved tilbud om grunnleggende banktjenester. Finansnæringen har derfor innført - som hovedregel - et krav om at kunden må legitimere seg med norsk pass (rødt) for å få tilgang til BankID og bankkort med bilde.

Etter en konkret risikobasert vurdering kan utenlandsk pass, utlendingspass og reisebevis for flyktninger også anses som gyldig legitimasjon ved utstedelse av BankID og betalingskort med bilde. For å få bankkort med bilde kreves det i tillegg at du kan dokumentere at du har lovlig opphold i Norge. 

I visse tilfeller kan banken nekte deg banktjenester

Banken kan nekte deg banktjenester dersom:

 • Du ikke kan legitimere deg med gyldig legitimasjon, og ellers fremvise annen dokumentasjon banken krever. 
 • Banken mener at du ikke gir tilstrekkelig informasjon om hvorfor du ønsker å opprette en bankkonto og få andre banktjenester.
 • Banken bryter lov eller forskrift ved å tilby deg banktjenester.

Banken kan også nekte å åpne en konto dersom du tidligere har opptrådt uærlig overfor banken.

Utropstegn.Tenk over følgende…

 • Hva slags dokumenter du må ha med deg til banken.
 • Du må selv, eller med hjelp av en tolk, kunne snakke med de som jobber i banken.
 • Banken vil spørre deg hvor pengene dine kommer fra og hva du skal benytte banktjenestene til.