Nibor styringsgruppe

Nibor styringsgruppe består av representanter fra panelbankene for Nibor, der medlemmene oppnevnes av den enkelte panelbank. Et medlem av styringsgruppen kan ikke samtidig være medlem av Nibor kontrollutvalg.

Medlemmer i Nibor Styringsgruppe

Erik Persson, Nordea Bank AB

Steen Alva-Jørgensen, Danske Bank

Vidar Knudsen, DNB Bank ASA

Joakim Henriks, Swedbank AB

Wenche Vatnan, Handelsbanken

Torstein Slørstad, SEB

Sekretariatsfunksjonen for gruppen ivaretas av Norske Finansielle Referanser AS.