Nibor kontrollutvalg

Nibor kontrollutvalg er etablert for å sikre at Nibor reflekterer de beste anslag på markedsrenter og i denne sammenheng har tillit som referanserenter. Kontrollutvalget skal bestå av representanter både fra panelbankene for Nibor og uavhengige virksomheter/institusjoner som anses å ha interesse av og god kjennskap til hvordan interbankmarkedet fungerer.

Panelbankenes representanter skal ikke utgjøre flertallet i utvalget. Styret i Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) oppnevner medlemmene i utvalget, for en periode på to år med mulighet for gjenvalg.

Et medlem av kontrollutvalget kan ikke samtidig være medlem av Nibor styringsgruppe.

Medlemmer i Nibor kontrollutvalg

Aksel Mjøs, Norges Handelshøyskole
Sten Arne Rødser, Norsk Hydro ASA
Egil Herman Sjursen, Holberg Fondsforvaltning
Øyvind Telle, Skandiabanken
Terje Anderson, SEB (panelbank)
Kyrre Aamdal, DNB Bank ASA (panelbank)
Ottar Strompdal, Nordea Bank AB (panelbank)

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget ivaretas av NoRe.

Potensielle interessekonflikter

Kontrollutvalgsmedlem Type eksponering Eksponeringens størrelse Påvirkningsmulighet
Aksel Mjøs Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Ingen Ingen
       
Kyrre Aamdal Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Ingen Ingen
       
Ottar Strompdal Inntekt Liten Liten
Formue/gjeld Liten Liten
       
Terje Anderson Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Liten Ingen
       
Sten Arne Rødser Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Liten Ingen
       
Øyvind Telle Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Ingen Ingen
       
Egil Herman Sjursen Inntekt Ingen Ingen
Formue/gjeld Ingen Ingen