Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Gå til hovedinnhold

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.

Formålet med registret er bl.a. å:

  • redusere sannsynligheten for misforståelser ved tegning av forsikring
  • redusere sannsynligheten for misligholdte opplysninger eller svik.

Har konsesjon

Det er gitt konsesjon for registret fra Datatilsynet. Ingen av opplysningene i registeret kan indikere hvilken helsebedømmelse, og type forsikring, som er gitt forsikringssøkeren.

Registeret inneholder ikke helseopplysninger, men er likevel underlagt konsesjon fra Datatilsynet. Registeret inneholder kun navn, fødselsnummer, tidspunkt for registrering, kode for hvilket forsikringsselskap som har foretatt registreringen og evt. anmerkinger. Fra anmerkingene framgår det om kunden har søkt uførepensjon, samt forsikringsnummer.

Registeret fungerer slik at en person som får forsikring på spesielle vilkår, evt. avslag, blir registrert med informasjon om hvilket selskap som har behandlet søknaden. Tilsvarende blir uførekrav registrert med opplysning om at det har blitt fremmet et uførekrav.

Av registeret fremkommer det ikke om registreringen skyldes tidligere avslag eller om vedkommende kunde har fått forsikring på spesielle vilkår. Det fremkommer heller ikke om uførekrav er innvilget.

Alle selskap som er med på ordningen kan søke om informasjon fra registeret i salgsøyeblikket og ved søknad om uføreerstatning. Hvis en saksbehandler i et selskap ønsker mer informasjon om en kunde, innhentes slik informasjon kun etter fullmakt fra kunden.

Innsyn

I tråd med Datatilsynets konsesjonsbetingelser har enhver kunde på forespørsel rett til å få utskrift av den informasjon som til enhver tid ligger i registeret om seg selv.

For innsyn i registeret, se registerets personvernerklæring

Registreringer i ROFF står oppført i 10 år. Deretter slettes informasjonen, selv om vedkommende f.eks. har en løpende livsforsikring på spesielle vilkår.

Eksempel på en vanlig registrering

Alle feltene i registeret fremkommer i eksemplet under, og angir en typisk utfylling.
 
1. Etternavn: Hansen Mellomnavn:
2. Fornavn: Ola Fødselsnr.: 010148 12345
3. Selskap: GJ Reg.dato: 14/04/95
4. Anm.1: UF, Anm. 2: 123456789
 
Anm. 1 angir kode for om det foreligger uførekrav.
Anm. 2 angir eget referansenummer i selskapet på personen, f.eks. forsikringsnummer.