Norsk Pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norsk Pensjon

Selskapet Norsk Pensjon AS er en ikke-kommersiell nettportal. Formålet er å gi alle med pensjonsrettigheter en samlet oversikt over opparbeidede rettigheter i ulike pensjonsordninger. Selskapet ble stiftet i 2006 av sju livsforsikringsselskaper som er medlemmer i Finans Norge. 

Norsk Pensjon AS sammenstiller informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger, samt sammenlignbare data fra individuelle pensjons- og spareordninger. Norsk Pensjon AS tar sikte på at brukerne etterhvert skal kunne simulere sine arbeidsforhold og pensjonsordninger ut fra individuelle ønsker og behov.

Ikke-kommersiell pensjonsportal

Norsk Pensjon har vedtektsfestet at nettportalen norskpensjon.no skal være ikke-kommersiell, ikke brukes til markedsføring og at portalen skal være åpen for alle pensjonsinnretninger både i privat og offentlig sektor, både når det gjelder dataleveranser til portalen og eierskap i Norsk Pensjon.