Hvorfor spør forsikringsselskapene om helseopplysninger?

Gå til hovedinnhold

Hvorfor spør forsikringsselskapene om helseopplysninger?

Her får du svar på noen vanlige spørsmål om hvorfor du må gi forsikringsselskapene helseopplysninger når du skal tegne forsikring.

Har forsikringsselskapet lov til å be om helseopplysninger?

Ja. Forsikringsselskapene har både rett til og plikt til å innhente helseopplysninger i forbindelse med tegning av personforsikring.

Forsikringsvirksomhetsloven krever at selskapet innhenter opplysninger slik at det blir i stand til å beregne en premie som står i riktig forhold til den overtatte helserisikoen. Forsikringsavtaleloven pålegger også forsikringssøker å gi nødvendig informasjon til selskapet slik at det kan beregne riktig premie og vilkår. 

Hvorfor spør forsikringsselskapet om helseopplysninger?

Uten helseopplysninger vil det ikke være mulig å opprettholde bærekraftige frivillige forsikringsordninger fordi det er en grense for hvor mye premie kunder med normal risiko vil være med på å betale for kunder med forhøyet risiko. Overskrides denne grensen vil det føre til at forsikringsordningen går med underskudd og må opphøre. 

Hva gjør forsikringsselskapet med helseopplysningene?

Forsikringsselskapene har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger. Konsesjonen gir strenge retningslinjer for hvordan opplysningene skal oppbevares og benyttes. Rutiner utformet i dialog med forbrukermyndighetene og Legeforeningen sikrer at:

- det kun spørres om informasjon som er relevant for risikoen
- informasjonen ikke misbrukes
- informasjonen blir behandlet strengt konfidensielt. 

Kan forsikringsselskapet misbruke opplysningene jeg gir?

Misbruk av opplysningene vil være brudd på norsk lov og på konsesjonsbetingelsene. Det vil umiddelbart bli påtalt internt i næringen og fra myndighetene. Konsesjonen kan også bli trukket tilbake. 

Hva om jeg ikke oppgir korrekte helseopplysninger?

Hvis det ved melding av erstatningskrav er åpenbart at det ikke er gitt korrekte helseopplysninger ved tegning, kan konsekvensene bli at forsikringen ikke er gyldig. Da kan erstatning ikke utbetales. Hvis det er åpenbart at hensikten har vært å lure forsikringsselskapet, kan man også komme i straffeansvar. 

Hvordan kan livsstil ha betydning for forsikringsselskapet?

Enkelte levevaner, eksempelvis røyking eller høyt alkoholforbruk, påvirker risikoen for uførhet og død og vil derfor ha betydning for risikovurderingen. På samme måte er det kjent at markert overvekt og fedme medfører økt helserisiko. I helseerklæringen stilles det derfor spørsmål om høyde, vekt, røyking og bruk av alkohol eller andre rusmidler.