Helse- og behandlingsforsikringer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Helse- og behandlingsforsikringer

Hvem har størst behov for slike forsikringer

  • Nøkkelpersonell
  • Selvstendig næringsdrivende i liten bedrift
  • Personer avhengige av egen arbeidsinnsats, eksempelvis privatpraktiserende lege, tannlege, fysioterapeut
  • Medeiere i bedrifter

Kritisk sykdomsforsikring

  • Kontant utbetaling om du rammes av alvorlig sykdom som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag eller kreft
  • Slipper økonomiske bekymringer i en vanskelig periode

Dersom en bedrift inngår avtale om forsikring av kritisk sykdom, øker arbeidsgiver muligheten for at ansatte som rammes kommer raskere tilbake i jobb. De ansatte sikres også mot økonomiske problemer hvis kritisk sykdom oppstår. Utbetalingen disponeres fritt av den forsikrede, for eksempel til dekning av privat behandling, ferie og rehabilitering eller økonomiske forpliktelser i sykdomsperioden.

Helseforsikring/behandlingsforsikring

  • Dekker behandlingsutgifter på privat sykehus hvis du blir syk
  • Med rask behandling kommer du fortere tilbake i jobb igjen

Ventetiden på nødvendige operasjoner i det offentlige helsevesenet kan være lang, og i enkelte tilfeller kan dette føre til at sykdom forverres. Det betyr også at du som arbeidstaker må være lenger borte fra jobb enn nødvendig.

Avtale om helseforsikring for ansatte, gjør at arbeidstakere som trenger en operasjon kommer raskere tilbake i jobb. Dermed unngås ulemper som utgifter til vikar, økt belastning på gjenværende personale eller forsinkede leveranser til bedriftens kunder.

Sist oppdatert: August 2008/KGB