Hvem får egen pensjonskonto?

Gå til hovedinnhold

Hvem får egen pensjonskonto?

Ansatte som allerede har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver og for nyansatte i en bedrift med innskuddsordning etter 1. januar 2021 har egen pensjonskonto.

Permitterte ansatte som ikke meldes ut fra arbeidsgivers innskuddspensjonspensjonsordning i permitteringstiden, vil også omfattes.

Disse arbeidstakerne får ikke egen pensjonskonto

  • Ansatte i offentlig sektor
  • Ansatte i privat sektor som har foretakspensjonsordning eller hybridpensjon
  • Arbeidsledige, alderspensjonister og uførepensjonister som ikke er yrkesaktive og som dermed ikke har innskuddspensjon