Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og pensjon

A-melding for pensjonsleverandørene

Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) oppgi opplysninger i a-meldingen om hvilken pensjonsleverandør man har inngått avtale med. Les mer om hva dette betyr for arbeidsgiver, leverandører av lønns- og personalsystemer o...

Personer i kontorlandskap. Foto.
Foto: ndabcreativity/Adobe Stock

ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer med helsevurdering, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge Forsikringsdrift administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.

Arbeidsgivers sjekkliste for a-melding

Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver for å sikre at a-meldingen ajourholdes med riktige opplysninger om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Robuste planer skal sikre videre innføring av egen pensjonskonto

Pensjonsnæringen har vært godt forberedt på innføringen av egen pensjonskonto som trådte i kraft 1. januar 2021. Nå skal ny løsning for utveksling av pensjonsdata og robuste planer ut året sikre trygg flytting av 65 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis.

Kvinne i kontorlandskap. Foto.
Foto: dream@do / Adobe Stock

Temaside: Egen pensjonskonto

På denne temasiden om egen pensjonskonto kan forbrukere finne relevant informasjon, viktige datoer og ofte stilte spørsmål med svar. Ordningen med egen pensjonskonto trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Pensjonist. Foto.

Velge pensjonsleverandør selv?

Med egen pensjonskonto vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles på egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg i Norsk Pensjon mot at pensjonsmidlene dine samles.

Pensjonist med pc. Foto.

Pensjonsordlisten

Definisjoner av faguttrykk som er viktige for å forstå pensjon. Engelske oversettelser er gjort i samarbeid med  den digitale ordboken Clue .