Livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og pensjon

ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer med helsevurdering, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge Forsikringsdrift administrerer registeret på vegne av medlemsbedriftene.