Pengemarkedsrenter

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – omfatter fem løpetider, fra én uke til seks måneder. Nibor skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner, basert på hva banken vil kreve for utlån til ledende banker som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

Reglene for Nibor fastsettes av Finans Norge, og kalkuleringsagent er Oslo Børs.

Mer informasjon om NIBOR

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average – er et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag (over natten).

Reglene for Nowa fastsettes av Finans Norge, og kalkuleringsagent er Norges Bank.

Mer informasjon om NOWA