Verdipapirer og kapitalforvaltning

Gå til hovedinnhold

Verdipapirer og kapitalforvaltning

OMF (Covered bonds)

Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner.

Hus. Illustrasjonsfoto