Open Finance

Gå til hovedinnhold

Open Finance

Finger peker på Open Banking. Foto.

I 2022 kommer EU-kommisjonen med et lovforslag om "Open Finance", som også vil være aktuelt for Norge. Hva er det og hvordan vil det påvrike norsk finansnæring?

Hva er dette?

EU-kommisjonen vil legge fram et forslag til «Open Finance» første halvår 2022. Arbeidet med forslaget pågår for fullt. Med utgangspunkt i PSD II – betaltjenestedirektivet som la til rette for at bankene kan/må dele av forbrukerdata når forbruker ønsker det, vil EU-kommisjonen gå videre.

Forhåpningen er at «Open Finance» skal gi bedre finansielle produkter, større treffsikkerhet i rådgivning og gjøre produktene mer tilgjengelige for forbrukere. Man ser også framfor seg effektivisering i møte av næringslivet behov av finansielle tjenester.

Tilgang til persondata vil muliggjøre mer skreddersydde produkter. Regulering av datadeling i finans støtter næringen i utviklingen av datadrevet finans, samtidig som det sikrer dataeieres kontroll med data.

Det kommende forslaget vil bygge på forslaget til forordning om europeisk datastyring som EU-kommisjonen la fram den 25. november 2020.

Den 28. januar 2021 publiserte EIOPA – den europeiske forsikrings- og pensjonstilsynsmyndigheten – et diskusjonsnotat om datadeling i forsikring. Notatet er sent på høring, og den videre behandlingen av notatet vil danne innspill til EU-kommisjonen i deres arbeid med forslaget til «Open finance».

Hvem er det viktig for?

Forslagene om «Open finance» vil være sektorsovergripende og berøre alle aktører i finansnæringen og alle aktører som interagerer med næringen.

Lær mer om datadeling i forsikring

Se Finans Norges videopresentasjon av den europeiske tilsynsmyndigheten på forsikringsområdets diskusjonsnotat om datadeling (open finance) i forsikring. Videopresentasjonen er med lyd. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt foilene. 

Det finnes mange fordeler med datadeling, men det skaper også utfordringer når det gjelder personvern og datasikkerhet.