Forordning om kunstig intelligens

Gå til hovedinnhold

Forordning om kunstig intelligens

EU-kommisjonen har lagt et forslag til forordning som definerer kunstig intelligens (KI) og setter krav til KI-system og produsenter og brukere av slike systemer. 

Hva er dette?

Forslaget til forordningen om kunstig intelligens (KI) har til hensikt å balansere:

  • Styrke Europas konkurransekraft i den digitale økonomien ved å legge til rette for sikker utvikling av systemer som bruker KI.
  • Beskytte forbrukere og begrense risiko i samfunnet ved å stille krav til KI-systemer samt produsenter og brukere av slike.

I forordningen defineres KI. Det etableres en rangeringsordning for risiko i ulike KI-systemer. Det etableres fire risikoklasser for KI-systemer:

KI-systemer som vurderes ha høy risiko er definert i anneks 3 i forordningen, og det er en type systemer som har relevans for finansnæringen spesielt:

  • KI-systemer for kredittvurdering av fysiske personer

Dertil kommer to typer systemer som ikke er spesifikke for finansnæringen, men som er av interesse:

  • KI-systemer for biometrisk identifisering av fysiske personer
  • KI-systemer for forvaltning av ansettelsesforhold, inkludert rekruttering.

KI-systemer, produsenter og brukere reguleres på måter kjent fra finanslovgivningen. For kredittvurderingssystemene er det reglene i kapitalkravdirektivet som brukes. Reguleringen omfatter styring, kontroll, informasjon, revisjon og tilsyn over virksomhetene, systemene og interaksjon med kundene der disse systemene brukes.

Hvem er det viktig for?

Alle som tilbyr KI-systemer eller bruker slike som innsatsfaktor i tjenesteproduksjon i det indre markedet vil omfattes av regelverket, som også er vurdert som EØS-relevant. 

Hvilke konsekvenser kan det få?

Dette er et nytt reguleringsområde og det europeiske regelverket vil kunne få stor betydelse også utenfor det indre markedet. Ikke minst fordi forordningen setter legaldefinisjonen av KI.

Dersom forordningen inkluderer systemer som allerede er vel etablert praksis, vil de tilkommende lovkravene kunne medføre en fordyring for disse systemene.

Lær mer om AI-forordningen

Se Finans Norges videopresentasjon om EU-forordningen som regulerer system som bruker kunstig intelligens og produksjon og bruk av slike systemer. Videopresentasjonen er med lyd. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt foilene.

Regelverket er helt nytt, og her går vi gjennom de ulike delene og hvordan det er tenkt å fungere. Vi forteller også litt om prosess og hvordan regelverket interagerer med andre regelverk.