Forordning om kryptoverdier og markeder - MiCA

Gå til hovedinnhold

Forordning om kryptoverdier og markeder - MiCA

EU-kommisjonen har lagt et forslag til forordning som definerer kryptoverdier og setter krav til utstedere, tjenesteleverandører og markedsplasser.

Hva er dette?

Forslaget til forordningen MiCA har som mål å:

  • Sikre rettssikkerhet en gjennom å regulatoriske behandle av alle kryptoverdier som ikke er dekket av eksisterende regulering av finansielle tjenester.
  • Støtte innovasjon ved å anspore utviklingen av kryptoverdier og bruk av DLT.
  • Etablere relevante nivåer av forbruker- og investorbeskyttelse og markedsintegritet – basert på prinsippet om samme risiko samme regler.
  • Sikre finansiell stabilitet og minske risiko for forstyrrelser i transmisjonsmekanismen og sikre monetær suverenitet.

I forordningen defineres ulike typer av kryptoverdier. Det tydeliggjøres hvilke typer av kryptoverdier som omfattes av annen finanslovgivning. Deretter utformes regler for ulike typer av stablecoins – dvs. utility tokens, e-Penge tokens og verdibaserte tokens. For de to siste kategoriene utformes regler for markedsføring, autorisasjon og godkjenning. For store volumer som retter seg til mange investorer innføres regler for signifikante tokens. Videre reguleres utstedere av og tjenesteytere for kryptoverdier.

Samtidig legger EU-kommisjonen fram et forslag (PDMIR) til regulatorisk sandkasse for distribuerte blokkjedeteknologier (DLT). Det innebærer at det etableres en prøveordning for distribusjon av finansielle instrument på markedsplasser som baseres på DLT. Tilstand til handel gis under forutsetning av nært samarbeid med nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA.

Hvem er det viktig for?

Forslaget MiCA regulerer all lovlig markedsføring av kryptoverdier i det indre markedet, og vil være viktig for alle som utsteder, handler med eller på annen måte er opptatt av denne utviklingen. Forslaget PDMIR er viktig for alle som vil følge med i utviklingen av nye markedsplasser. Regelverket erEØS-relevant og vil dermed implementeres i Norge. 

Hvilke konsekvenser kan det få?

Dette er et nytt reguleringsområde og det europeiske regelverket vil kunne få stor betydelse også utenfor det indre markedet. Signifikant er at det i regelverket kreves etablering og godkjenning av en juridisk person som vil stå det sivilrettslige ansvaret overfor forbrukere og investorer. DeFi vil dermed ikke være mulig i det indre markedet.

Lær mer om MiCA

Se Finans Norges videopresentasjon av EU-forordningen om markeder for kryptoverdier (MiCA). Videopresentasjonen er med lyd. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt foilene.

Regelverket er helt nytt, og her går vi gjennom de ulike delene og peker på hvordan det er tenkt å fungere. Vi forteller også litt om prosess og hvordan regelverket interagerer med andre regelverk.