Legitimasjonskrav

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Legitimasjonskrav

For å opprette en konto eller annen form for kundeforhold i en bank eller annen finansinstitusjon, er institusjonen ved lov pålagt å foreta kundekontroll og blant annet få bekreftet kundens identitet på grunnlag av fremlagt "gyldig legitimasjon" (jfr. hvitvaskingsloven § 7).

Hvitvaskingsloven

Krav i forbindelse med kontoopprettelse og annet kundeforhold er fastsatt av myndighetene i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Finansdepartementet og Finanstilsynet forvalter disse reglene. Banknæringen har på sin side fastsatt lignende kontrollregler (herunder krav om pass) ved utstedelse av bankenes egne banklegitimasjoner: Bankkort med bilde og BankID.

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon for etablering av kundeforhold (men likevel ikke for utstedelse av BankID eller Bankkort med bilde hvor det alltid kreves pass) kan være pass, bankkort m/bilde, førerkort eller Postens ID-kort.

Det er et krav at legitimasjonsdokumentet skal inneholde vedkommendes bilde, fødselsnummer (D-nummer) og navnetrekk/underskrift (jfr. hvitvaskingsforskriftens § 5).

Fødselsnummer alene er ikke en legitimasjon.

Elektronisk legitimasjon

Hvitvaskingsloven åpner også for at kundeforhold kan etableres ved bruk av elektronisk legitimasjon forutsatt at denne oppfyller visse sikkerhetskrav. Det er opp til den enkelte bank å tilrettelegge for bruk av elektronisk legitimasjon. BankID oppfyller kravene for å etablere kundeforhold elektronisk.

Formålet med reglene

Hovedformålet med kontrollreglene er at institusjonene skal "kjenne sin kunde" og derigjennom motvirke risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Reglene er internasjonale og bygger på EUs hvitvaskingsdirektiv.