Gode råd for kortbruk

Ti gode råd for kortbruk

  • Skjul inntastingen av PIN-koden, ikke la noen titte over skulderen din.
  • Bruk regionsperre når det er mulig.
  • Avslå assistanse fra "gode hjelpere" ved minibanken.
  • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner.
  • Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen.
  • Er du på reise, kan det være lurt å ha to kort oppbevart på ulike steder.
  • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig.
  • Kortet må oppbevares slik at kort og pin-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
  • Lær deg pin-koden utenat, og oppgi den aldri til noen.
  • Hvis kortet blir borte, meld umiddelbart fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt.