Fakta om EU-direktivet om betalingstjenester (PSD2)

Gå til hovedinnhold

Fakta om EU-direktivet om betalingstjenester (PSD2)

Hva menes med "tilgang til min konto"?

Hvis du ønsker å benytte slike tjenester, kan du gi et foretak som tilbyr dette tilgang til kontoen og fullmakt til å gjennomføre visse typer tjenester. Leverandøren kan da sjekke saldoen din, instruere banken til å gjennomføre en betaling på dine vegne, eller samle informasjon fra bankkontoene din for å gi deg en bedre oversikt. For at tilbydere av betalingstjenester skal få skal få tilgang til informasjonen, må du gi ditt samtykke. Det er ikke slik at kontoene din og informasjon om saldo og betalinger blir fritt tilgjengelig.

Må jeg gi tilgang til kontoen min?

Nei. Du må ikke gi en tredjepart tilgang til kontoen din. PSD2 gir deg rett til å benytte tjenestene til en ny type leverandør gjennom å gi leverandøren tilgang til kontoen din. 

Hvis du samtykker, må du være bevisst på at du da gir tilgang til bankkontoen din.

Hva skjer hvis jeg ikke gir tilgang?

Ingenting. De nye tilbyderne av betalingstjenester vil ikke ha tilgang til din konto uten ditt samtykke. Da kan de heller ikke tilby deg sine tjenester.

Hvem kan be meg om tilgang?

Tre typer tilbydere av betalingstjenester kan be om tilgang til kontoen din: aktører som utfører rene betalinger på vegne av kundene (betalingsfullmektige); aktører som innhenter og sammenstiller informasjon fra kundenes forskjellige kontoer (opplysningsfullmektige); og banker.

Hvordan vet jeg at tredjepartsaktøren er pålitelig?

Regelverket setter strenge krav til aktører som vil tilby betalings- eller kontoinformasjonstjenester. For å kunne tilby slike tjenester må aktørene ha tillatelse/konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i et annet EØS-land.

Du kan søke opp tredjepartsaktøren i Finanstilsynets konsesjonsregister for å sjekke om den har tillatelse til å tilby betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester i Norge. Dette gjelder også foretak fra andre EØS-land som tilbyr sine tjenester i Norge på grensekryssende basis.

Behandles informasjonen jeg deler på en trygg måte?

Banken din vil kun overføre opplysninger til en tredjepart etter at du har gitt ditt samtykke og det kan kun overføres til den bestemte aktøren. Tredjepartsaktøren kan kun bruke informasjonen til de formål du har godkjent. Tredjepartsaktøren må selvfølgelig også følge persondataregelverket.