Bank

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bank

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (eget nettsted)

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder.

BankAxept (eget nettsted)

Har du et betalingskort merket med BankAxept kan kortet brukes til betaling av varer og tjenester og til uttak i minibanker. Når du betaler med BankAxept, bruker du penger rett fra kontoen. Bruk av kortet forutsetter dekning på kontoen. Informasjon om BankAxept finner du på www.bankaxept.no

Bankers rett til å avvise kundeforhold

I utgangspunktet har bankene etter finansavtaleloven kontraheringsplikt, dvs. plikt til å opprettholde kundeforhold. Banken har imidlertid rett til å si opp, evt. avvise et kundeforhold, hvis det foreligger en saklig grunn. Grunnlaget for avvisningen må være basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Betalingsanmerkninger er ikke alene tilstrekkelig saklig grunn....

BankID (eget nettsted)

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Alt om BankID finner du på www.bankid.no

Betalingsformidling

Nesten all betalingsformidling i Norge skjer i dag elektronisk. Det er både raskt og kostnadseffektivt.

Kortbruk. Foto.

eFaktura

eFaktura er bankenes løsning for elektronisk betalingsformidling. Du får regningene rett i nettbanken, ferdig utfylt med kontonummer og KID. Det eneste du må gjøre er å godkjenne betalingen.

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Amerikanske myndigheter vedtok i 2010 ”Foreign Accounts Tax Compliance Act” ( FATCA ).  Skattedirektoratet i Norge har publisert en veiledning  rettet mot finansielle institusjoner om deres plikter til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere etter de såkalte FATCA-reglene.

Finansklagenemnda (eget nettsted)

Finansklagenemnda er et utenomrettslig tvisteløsningsorgan etablert med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder enn kortsiktige innlån. Videre må bankene styrke sin egenkapital som følge av nye myndighetskrav, noe som vil påvirke rentemarginen. 

Legitimasjonskrav

For å opprette en konto eller annen form for kundeforhold i en bank eller annen finansinstitusjon, er institusjonen ved lov pålagt å foreta kundekontroll og blant annet få bekreftet kundens identitet på grunnlag av fremlagt "gyldig legitimasjon" (jfr. hvitvaskingsloven § 7).

Nettvettregler for nettbank

Det er viktig å følge disse sikkerhetsreglene når du bruker nettbanken og BankID. Passord og koder må læres utenat og må aldri oppgis til andre, heller ikke til personer i egen familie. Passord bør endres med jevne mellomrom.

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

13. januar 2018 ble det som kalles PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS. Her er svar på de viktigste spørsmålene om direktivet. 

Rammelån

Banken kan tilby deg et lån sikret med pant i fast eiendom med mulighet for individuelle avtaler om opplåning og nedbetaling. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med ryddig økonomi og som kan tilby god sikkerhet.

Økonomilappen

Økonomilappen er et verktøy for å gi ungdom bedre kontroll over egen økonomi, og er et samarbeid mellom Finans Norge og Forbrukerombudet.