Veiledning klimarisikorapportering for kapitalforvaltere

Gå til hovedinnhold

Veiledning klimarisikorapportering for kapitalforvaltere

Kapitalforvaltere er utsatt for klimarelaterte risikoer og muligheter gjennom sine investeringer. I praksis betyr dette at kapitalforvaltere må skaffe seg oversikt over de viktigste klimarisikofaktorene som de er eksponert mot og prise denne risikoen riktig.

Korrekt prising gjør faren for feilinvesteringer mindre og bidrar til å allokere kapital til prosjekter som har en plass i et lavkarbonsamfunn.

Under er en oppsummering av TCFDs anbefalinger til klimarisikorapportering for kapitalforvaltere, i tillegg til noen tips og nyttige eksempler. Teksten må leses sammen med den overordnete veiledningen til TCFD-rammeverket.